Înființată în anul 2000, de către un grup de profesioniști din domeniul bancar și a plăților digitale, Moldmediacard (MMC) este acum unul dintre cei mai de încredere prestatori ai serviciilor de procesare moderne și fiabile din Republica Moldova. MMC este o companie națională cu un portofoliu substanțial de servicii pentru emitenții și acceptatorii de carduri, având la bază un sistem cu o infrastructură tehnologică construită conform standardelor internaționale din domeniul plăților cu carduri, fapt confirmat prin certificatele primite de la sistemele internaționale de plăți MasterCard, VISA și American Express. Compania prestează servicii pentru membrii sistemelor internaționale de plăți Visa, MasterCard și, exclusiv pe teritoriul Republicii Moldova - American Express.

     Elementul cheie al succesului MMC este echipa de profesioniști ai companiei. Datorită echipei de experți certificați, cu o experiență impunătoare în domeniul plăților, oferim clienților noștri servicii de valoare bazate pe tehnologii moderne, implementări și integrări customizate per fiecare client în parte.

     În 2008, MMC este primul centru de procesare din Moldova certificat la standardul PCI DSS. Compania își atestă conformitatea la cerințele PCI DSS, fiind evaluată anual de companii de audit internaționale – acreditate de PCI SS Council. De asemenea, fiecare doi ani compania este certificată de auditori internaționali, pentru conformitatea la cerințele PCI PED. Auditul financiar al companiei are loc anual și este efectuat de către una din cele top 4 companii specializate. Moldmediacard a fost inclusă în lista celor mai mari și mai transparenți contribuabili fiscali, de către autoritățile din Republica Moldova, iar pentru transparență și contribuții oneste Inspectoratul Fiscal de Stat de 4 ori i-a acordat titlul de ”Contribuabil cu grad înalt de credibilitate” - ultimele distincții fiind oferite în anul 2017 și 2020.

     Industria plăților în Moldova a evoluat enorm, dar misiunea MMC a rămas constant aceeași: de a oferi băncilor, instituțiilor financiare și non-financiare instrumente pentru a construi, dezvolta și moderniza tehnologiile de plată datorită posibilităților de implementare a unui spectru vast de soluții. De asemenea, un punct-forte în misiunea noastră îl are experiența bazată pe ultimele tendințe ale tehnologiilor de plată dictată și de necesitățile utilizatorilor de carduri.

     Suntem experți în plăți cu platforme tehnologice moderne. Ne folosim expertiza din industrie pentru a dezvolta, implementa și gestiona sisteme complexe de tranzacții în întreaga industrie financiară, folosind informații despre tranzacții în timp real pentru a ne asigura că satisfacem nevoile clienților noștri și ale clienților acestora.

     Strategia MMC are la bază 3 piloni: Tehnologiile, Inovațiile și Oamenii. Tindem să oferim clienților noștri libertatea alegerii și a flexibilității.

Technologie

Soluțiile noastre sunt bazate pe inovații, tendințe tehnologice ale industriei plăților cu carduri, activități sigure din punct de vedere al costurilor dedicate necesităților clienților noștri.

Inovație

Ne-am angajat să investim în tehnologii inovatoare, să concepem soluții individuale in-house, ce oferă clienților noștri servicii de  procesare calitative și eficiente ca cost.

Oameni

Doar persoanele vizionare  pot schimba viitorul plăților. Echipa noastră de experţi este mereu dispusă să accepte și să facă faţă provocărilor tehnologice.

MMC în cifre și fapte:
  • Venitul total pentru ultimii 3 ani – 60,5 milioane MDL;
  • Până în prezent MMC a implementat 6 proiecte cu o valoare totală de peste 100.000 EUR;
  • Peste 55 milioane de autorizări anual;
  • Peste 40 milioane de tranzacții anual;
  • În 2019 MMC a procesat peste 33% din toate tranzacțiile cu carduri din Moldova (inclusiv cu carduri emise peste hotare utilizate/ tranzacționate pe teritoriul Republicii Moldova);
  • Pe parcursul anului 2019, 30% din cardurile emise pe teritoriul Republicii Moldova au fost emise de către clienții MMC;
  • În 2019 cota dispozitivelor care acceptă carduri, conectate la MMC a inclus: 30% din toate ATM-urile din RM; 28% din POS-terminale din RM;
  • Cota de piață a tranzacțiilor internaționale înregistrată în 2019 de către MMC a fost: 29% ca emitent; 32% ca acceptant;
  • MMC a procesat 45% din toate tranzacțiile locale în 2019.

     Obiectivul MMC pe termen lung este de a rămâne un centru de procesare de încredere în industria plăților și de a transforma soluțiile de plată în soluții simple, intuitive, orientate spre client, deoarece acestea stau la baza dezvoltării și progresului. 

     MMC în continuu tinde să își diversifice portofoliul de servicii și portofliul de clienți, inclusiv pe arie internațională și transfrontalieră.

Video file