Adunarea Generală a Asociaţilor – organul suprem de deliberare şi decizie al Societăţii, ce poate decide în orice domeniu de activitate al Societăţii, prevăzute de Statutul companiei şi legislaţia în vigoare. Acționarii Societății sunt două bănci locale:
B.C. ”MAIB” S.A. - 99%
B.C. ”ECB” S.A. - 1%

Consiliul Societăţii – organ de conducere care reprezintă interesele Asociaţilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. Consiliul Societăţii este subordonat Adunării Generale a Asociaților. Membrii Consiliului Societății:

Aliona STRATAN - Președinte al consiliului de administrație
Dumitru BAXAN - Membru Consiliului
Iurie CATARAGA - Membru Consiliului
Beniamin TADEVOSYAN - Membru Consiliului
Viktor RAZHEV - Membru Consiliului

Directorul general – organul executiv unipersonal al Societăţii, care activează în scopul realizării şi promovării intereselor vitale ale Societăţii, în corespundere cu împuternicirile acordate de către adunarea generală a asociaţilor.

Adrian TĂRÎȚĂ - Director general

Consiliul Societăţii

Directorul general